advertise
تابلو برق ژنراتور اضطراری (ATS)
تابلو برق ژنراتور اضطراری (ATS)
تابلو برق ژنراتور اضطراری (ATS)
تابلو برق ژنراتور اضطراری (ATS)
تابلو برق ژنراتور اضطراری (ATS)
تابلو برق ژنراتور اضطراری (ATS)
کد محصول:

تابلو برق ژنراتور اضطراری (ATS)

تابلو برق ژنراتور اضطراری (ATS)
تابلو برق ژنراتور اضطراری (ATS)

مشخصات

توضیحات محصول

مشخصات فنی

تابلو برق ژنراتور اضطراری ATS

سیستم ATS که مخفف کلمات Automatic Transfer Switch است دقیقا برای این منظور طراحی شده است.
قابلیتهایی که یک سیستم ATS می‌تواند داشته باشد عبارتند از:

۱-قطعی برق شبکه را تشخیص می دهد و سریعا ژنراتور را وارد مدار می کند .

۲-تغییرات فرکانس شبکه و ژانراتور را بررسی میکند و در صورت اختلاف غیر مجاز به منبع برق دوم سوییج می کند .

۳-زمانی که برق شبکه به حالت عادی بازگشت دوباره بار‌ها را به تغذیه اصلی متصل می کند.

مصرف کنندگان تابلو های ATS شامل اماکن و صنعت هایی می شود که به برقی بدون قطعی احتیاج داشته باشند مانند صنایع غذایی که در آنها توقف خط تولید ممکن است باعث فاسد شدن مواد اولیه آن کارخانه شود ، کارخانه جاتی مانند ذوب آهن یا مجتمع فولاد و امثال آنها که کوره های ذوب کننده القایی نباید خاموش شوند ، بیمارستان ها و ... می شوند .
این تابلو در مواردی که مجموعه در حال احداث است یا فاز توسعه دیگری از آن در حال اجرا است و سیستم برق آن خام می باشد می تواند با تابلوی توزیع اصلی ادغام شود این امر در کاهش هزینه سیستم برق مجموعه تاثیر بسزایی دارد .